16 maja 2023 r. - Protokół (projekt) - Rada Miejska Thame (2023)

RADA MIEJSKA TAME

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Thame, które odbyło się w dniu 16 maja 2023 r. o godzinie 18:30 w Sali Wyższej Ratusza, Thame.

Obecny:

Cllrs M Baines, D Bretherton, N Champken-Woods, P Cowell, D Dawson, A Dite (burmistrz miasta), H Dollman, D Dodds, M Dyer, L Emery, H Fickling, A Gilbert (zastępca burmistrza), C Jones, H. Richards i T. Wyse

Oficerowie

M Solidny, urzędnik miejski
G Markland, urzędnik ds. ciągłości planu sąsiedztwa
L Fuller, urzędnik ds. usług komitetu

1 Wybory Prezydenta Miasta

Burmistrz Miasta, Cllr Cowell, wezwał do zgłaszania kandydatur na stanowisko Burmistrza Miasta. Zgłoszono wniosek i należycie oddelegowano, aby Cllr Dite został wybrany na Burmistrza Miasta.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Cllr Dite zostaje wybrany Burmistrzem Miasta na kolejną kadencję.

Urzędnik miejski wręczył radnemu Cowellowi album ze zdjęciami z ostatniego roku pełnienia funkcji burmistrza w imieniu Rady, a przewodniczący wręczył radnemu Cowellowi odznakę byłego burmistrza.

Cllr Cowell podziękował wszystkim, z którymi pracował jako burmistrz, i życzył nowemu burmistrzowi przyjemnego spędzenia czasu na tym stanowisku.

Podczas swojego roku burmistrza radny Cowell zbierał fundusze na Thame Youth Projects i Thame Senior Friendship Centre. Thame Youth Projects otrzymał czek na 2808 funtów, a Thame Youth Projects na 4308 funtów. Wysiłki radnego Cowella w zakresie zbierania funduszy spotkały się z aplauzem rady i publiczności.

2 Oświadczenie o przyjęciu urzędu przez Prezydenta Miasta

Radny Dite podpisał Deklarację przyjęcia urzędu Prezydenta Miasta na kolejny rok. Radny Dite objął przewodnictwo.

3 Wybór Zastępcy Prezydenta Miasta

Burmistrz Miasta Radny Dite wezwał do zgłaszania kandydatur na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta. Poproszono i należycie oddelegowano, aby Cllr Gilbert został wybrany na Zastępcę Burmistrza Miasta.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Cllr Gilbert zostaje wybrany Zastępcą Burmistrza Miasta na kolejny rok.

4 Oświadczenie o przyjęciu urzędu przez Zastępcę Prezydenta Miasta

Radny Gilbert podpisał Deklarację przyjęcia funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta na kolejny rok.

5 Przepraszamy za nieobecność

Nie było przeprosin za nieobecność.

6 Deklaracje Zainteresowań i Zwolnienia

Nie było deklaracji zainteresowania.

7Deklaracje przyjęcia urzędu

Sekretarz Miasta poinformowała, że ​​po wyborach wykonała dotychczas 14 z 15 Deklaracji Przyjęcia Urzędu, a pozostałe Deklaracje Przyjęcia Urzędu zostaną podpisane niezwłocznie po posiedzeniu.

8 Udział społeczny i pytania publiczne

Nie było wniosków skierowanych do Rady.
Nie było pytań do Rady.

9 Zlecenia stałe

Raport został odnotowany. Urzędnik miejski poinformował, że zaproponowano kilka zmian w regulaminie, które zostały podkreślone podczas studiów do kwalifikacji CiLCA. Zauważono, że sekcja 26.3 odnosiła się do sekcji 26(f), która powinna brzmieć 26.6. Potwierdzono, że radni mają takie same prawa jak członkowie społeczeństwa, kiedy uczestniczą i przemawiają w komisjach, których nie są członkami.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Poprawka do Regulaminu 24.1 zostaje przyjęta.
 2. Należy przyjąć poprawkę do rozporządzenia stałego nr 26 wraz z poprawką do sekcji 26.3 zgodnie z dyskusją.
 3. Rozporządzenia stałe są przyjmowane.

10 TNP2

Urzędnik ds. ciągłości planu sąsiedztwa z przyjemnością przedstawił Radzie projekt planu sąsiedztwa Thame 2 (TNP2) do zatwierdzenia, aby rozpocząć ustawowe 6-tygodniowe konsultacje publiczne w czerwcu, pod warunkiem sfinalizowania strategii komunikacji. Plan miał zostać przedstawiony w kwietniu, jednak po otrzymaniu porady od Rady Okręgu South Oxfordshire (SODC) w odniesieniu do jednego aspektu głównego terenu mieszkalnego, plan musiał zostać zmieniony. Raport środowiskowy był aktualizowany zgodnie z tą radą i chociaż nie był jeszcze dostępny, został zaktualizowany z uwzględnieniem uwag posła.

TNP2, w tym jego polityka i projekty, odzwierciedla przegląd pierwszego TNP, różne raporty i dowody oraz konsultacje ze społecznością, biznesem i władzami. TNP2 dostosowuje się do wymogów mieszkaniowych planu lokalnego dla Thame, przydziela grunty pod zabudowę mieszkaniową i miejsca pracy, zapewnia różne typy mieszkań, określa najbardziej odpowiednią lokalizację dla supermarketu, proponuje niewielką rozbudowę centrum miasta i dostarcza wskazówek, jak mieszkalnictwo a rozszerzenia powinny być dostarczane w różnych obszarach znaków Thame. Istnieje coraz bardziej paląca potrzeba rozwoju TNP2, ponieważ polityka lokalna i krajowa wyprzedza TNP.

Jaki był termin konsultacji? Sześciotygodniowe konsultacje rozpoczną się w czerwcu, po czym zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone, a wszelkie zmiany zostaną przedstawione radzie do zatwierdzenia, a projekt TNP2 zostanie przekazany do SODC. W tym momencie plan faktycznie staje się ich własnością i przeprowadzą kolejne 6-tygodniowe konsultacje społeczne, w tym ustawowych konsultantów. Plan zostanie następnie poddany analizie, z modyfikacjami zaproponowanymi SODC, a na końcu referendum – prawdopodobnie w 2024 r. – z głosowaniem mieszkańców Tamizy. Jeśli mieszkańcy nie poprą planu, rada miejska będzie musiała ponownie przejrzeć swoją bazę dowodową i dążyć do jak najszybszego postępu w realizacji planu.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Projekt Planu Sąsiedztwa Thame 2 zostanie przyjęty do konsultacji w ramach Rozporządzenia 14.

11 Regulamin Finansowy

Raport został odnotowany. Nie zaproponowano zmian do regulaminu finansowego.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Niezmieniony regulamin finansowy zostaje ponownie przyjęty.

12Ogólne kompetencje

Raport został odnotowany. Posiadanie ogólnych kompetencji ma fundamentalne znaczenie dla tego, jak Rada działa teraz iw przyszłości.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Rada spełnia kryteria uprawniające do uzyskania pełnomocnictw ogólnych dotyczących mandatu wyborczego i odpowiedniego przeszkolenia sekretarza miasta.

13 delegacji

Raport został odnotowany. Nie zaproponowano zmian w Polityce delegatur.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Przyjęcie niezmienionej Polityki delegatur.

14 Kodeks postępowania

Raport został odnotowany. Nie zaproponowano żadnych zmian do Kodeksu Postępowania.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Przyjęcie niezmienionego Kodeksu Postępowania.

15 dyspens

Raport został odnotowany. Nie zaproponowano żadnych zmian w Polityce Dyspens.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Polityka dyspens i dyspensy ogólne zostaną ponownie przyjęte przez Radę.
 2. Zwolnienia udzielone przez Sekretarza Miasta zostaną odnowione.

16 Protokół członka / oficera

Raport został odnotowany. Urzędnik miejski wyjaśnił, że protokół członka/urzędnika został zaktualizowany zgodnie z przyjęciem Kodeksu Postępowania Oxfordshire w zeszłym roku i podpisaniem Deklaracji Uprzejmości i Szacunku na początku tego roku.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Protokół członka/oficera, z późniejszymi zmianami, zostaje przyjęty.

17 Komitetów

Raport został odnotowany. Uznano, że struktura i obowiązki komitetu wymagają aktualizacji, ale zajmie to trochę czasu.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Obowiązki Komitetu, Struktura Komitetu / Grupy Roboczej i WarunkiOdniesienie do przyjęcia.
 2. W razie potrzeby dokumenty te można przekazać z powrotem pełnej Radzie lub odpowiedniej komisji w celu wprowadzenia zmian w ramach szerszego przeglądu, w ciągu 6 miesięcy wzgodnie z Rozporządzeniem Stałym 17.1.

18 Powołanie członków stałych komisji

Urzędnik ds. Usług i Procesów Komitetu zaktualizował projekt dokumentu dotyczącego członkostwa w Komitecie, zgodnie z rozesłaniem, po wcześniejszym wyborze Burmistrza i Zastępcy Burmistrza. Preferencje komisji zostały zaczerpnięte od Cllrs Baines, Cowell, Dawson i Dollman. Spowodowało to wakat w Komisjach Polityki i Zasobów oraz Komisji Planowania i Środowiska, które zostałyby obsadzone po kooptacji.

Członkom przypomniano, że wszystkie komitety są poddawane przeglądowi, w tym częstotliwość ich spotkań, oraz że nominacje do komitetów są poddawane corocznemu przeglądowi.

Zauważono, że przewodniczący i wiceprzewodniczący każdej komisji zostaną wybrani na odpowiednich posiedzeniach komisji, które nastąpią bezpośrednio po tym posiedzeniu.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Radni Baines, Cowell, Dodds, Emery, Fickling, Jones, Richards i Wyse zostają powołani do Komisji Planowania i Środowiska.
 2. Radni Baines, Bretherton, Champken-Woods, Cowell, Dawson, Dyer, Emery, Jones i Wyse zostają powołani do Komitetu Społeczności, Rekreacji i Rekreacji.
 3. Cllrs Bretherton, Champken-Woods, Cowell, Dawson, Dollman, Dodds, Dyer, Fickling i Richards zostaną powołani do Komitetu Polityki i Zasobów.
 4. Radni Bretherton, Champken-Woods, Dawson, Dollman, Dyer, Emery, Fickling, Jones i Richards zostają powołani do Komitetu Ciągłości Planu Sąsiedztwa.
 5. Cllr Dite (burmistrz miasta), radny Gilbert (zastępca burmistrza) oraz przewodniczący Komisji ds. Polityki i Zasobów, Komisji ds. Społeczności, Rekreacji i Rekreacji, Komisji Planowania i Środowiska oraz Komisji ds. Ciągłości Planu Sąsiedztwa zostaną powołani do Komisji Personalnej.

19 Członkostwo w grupie roboczej

Po wyborach w wielu grupach roboczych pojawiły się wakaty. Punkt ten znalazł się w porządku obrad, ponieważ członkostwo w grupie roboczej jest otwarte dla wszystkich radnych.

Wakaty w Panelu Pamięci Wojennej nie miały być obsadzone, ponieważ panel zbierał się tylko w razie potrzeby.

Cllrs Dawson i Dollman wyrazili zainteresowanie dołączeniem do Grupy Roboczej Community Youth Centre, która byłaby kontynuowana przez funkcjonariuszy poza spotkaniem wraz z obsadzaniem wakatów w innych grupach roboczych.

20 Organizacje zewnętrzne

Raport został odnotowany.

Dlaczego usunięto centrum zdrowia (w tym program pilotażowy centrum społeczności)? Community Hub Pilot został utworzony przez Buckinghamshire Health jako okres próbny, a Rada Miejska uczestniczyła w spotkaniach w okresie próbnym, ale ponieważ nie jest to już okres próbny, nie ma potrzeby utrzymywania przedstawiciela. Przedstawiciel Health Hub został wyznaczony, gdy pojawiła się wizja przeniesienia się do nowej pojedynczej lokalizacji, jednak teraz jest ona praktycznie martwa, ponieważ nie ma dostępnych funduszy ani odpowiedniej lokalizacji.

Obiekty służby zdrowia to ważna sprawa dla mieszkańców Thame. Członkowie zgodzili się, że dobrze byłoby budować relacje z Rycote Health i Unity Health, a przewodniczący zgodził się oddać tę sprawę do rozpatrzenia. Zauważono, że jedna przychodnia była własnością Buckinghamshire Health, a druga Oxfordshire.

Uzgodniono następujące terminy:

 1. Barns Center – radni Baines i Dodds oraz urzędnik miejski
 2. Porady dla obywateli – Cllr Wyse
 3. Thame Business Forum – Cllr Dyer
 4. 21ulPartnerstwo Century Thame – Cllr Fickling
 5. Fundusz Opieki Społecznej – Cllr Champken-Woods
 6. Centrum rodzinne kani rudej – Cllr Emery
 7. Centrum Przyjaźni Seniorów Thame - Cllr Champken-Woods
 8. Thame Youth Memorial Trust – Cllr Dyer
 9. Thame Youth Projects Group – Cllr Bretherton
 10. Chinnor CRC – Cllr Bretherton
 11. Klub krykieta - Cllr Champken-Woods
 12. Komitet Zarządzający Cuttle Brook – Cllr Jones
 13. Thame Good Neighbor Scheme – Cllr Dollman
 14. Komitet karnawału w Thame - Cllr Emery
 15. Thame Football Partnership – Cllr Dyer
 16. Thame Museum Trust – Cllrs Emery & Cowell
 17. Thame pamięta - Cllrs Bretherton & Dyer
 18. Stowarzyszenie Twinning – Cllr Emery
 19. Stowarzyszenie Przyjaźni Sinaia – Cllr Bretherton
 20. Muzyka w parku - Cllr Jones
 21. Thame Shed – Cllr Wyse
 22. Klub sportowy Thame - Cllr Jones
 23. Przyjaciele Elms Park – Cllr Champken-Woods
 24. Przedstawiciel transportu – Cllr Bretherton
 25. Thame Community Land Trust – Bob Austin

ZDECYDOWANI, że:

 1. Cllr Baines zostaje mianowany przedstawicielem rady i powiernikiem Thame Barns Centre.
 2. Cllr Wyse zostanie mianowany przedstawicielem rady w Citizens Advice.
 3. Cllr Champken-Woods zostanie mianowany przedstawicielem rady Thame Senior Friendship Centre.
 4. Cllr Dollman zostaje mianowany przedstawicielem rady Thame Good Neighbor Scheme.
 5. Bob Austin zostanie mianowany zewnętrznym łącznikiem rady z Thame Community Land Trust.
 6. Krajowe Stowarzyszenie Rad Lokalnych i Health Hub (w tym Community Hub Pilot) zostaną usunięte jako organizacje zewnętrzne.
 7. Wszystko wyznaczeni inni przedstawiciele organizacji zewnętrznych, jak wymieniono powyżej.

21 Krzesła

Raport został odnotowany. Zakup nowych krzeseł dla izby wyższej był długoletnim projektem i prawdziwą pracą zespołową urzędników i posłów, aby dojść do tego punktu, w którym wszyscy zaangażowani są przekonani, że polityka zamówień była prawidłowo przestrzegana.

Czy możliwe było odroczenie tego punktu w obecnej sytuacji gospodarczej? Było kilka powodów, by nie odkładać. Zatrzymanie procesu może spowodować problemy z dostawcami. Rada Miejska przez kilka lat wyodrębniła budżet na ten konkretny wydatek. Brak zakupu krzeseł spowodowałby utratę znacznych zasobów. A co najważniejsze, obecne krzesła są trudne do przesunięcia, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i najemców, a niektóre krzesła powinny również spełniać wymogi wynikające z ustawy o równouprawnieniu

W jaki sposób zlikwidować istniejące krzesła? Urzędnik miejski potwierdził, że funkcjonariusze otrzymali wycenę utylizacji, chociaż zbadane zostaną opcje upcyklingu/recyklingu.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Zakup 80 krzeseł do sfinansowania ze środków Rolling Capital Fund za kwotę 5 787,00 GBP + VAT.
 2. Urzędnik Miasta, w porozumieniu z Kierownikiem Operacyjnym, deleguje decyzję w sprawie koloru krzeseł.
 3. Urzędnik miejski, w porozumieniu z kierownikiem operacyjnym, zostanie upoważniony do zakupu 4 x krzeseł zgodnych z DDA po cenie około 150 GBP za sztukę + VAT, które mają być sfinansowane z funduszu kapitału obrotowego.

22 pytania posłów (w ramach stałego rozporządzenia nr 11)

Cllr Wyse zwrócił się do burmistrza o nadanie priorytetu śledzeniu przejścia dla pieszych na Wellington Street, co zostało uzgodnione przez radę hrabstwa 5 lat temu.

Burmistrz zgodził się na podjęcie działań w tej sprawie z Burmistrzem Miasta. Członkowie dodali, że ostatnia aktualizacja od radnych hrabstwa była taka, że ​​​​zaplanowano ją na lato tego roku, a radny hrabstwa Champken-Woods poinformował, że nie słyszał nic przeciwnego.

23 minuty

Przyjęto protokół z posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2023 r.

ZDECYDOWANI, że:

 1. Protokół ze spotkania które odbyły się w dniu 25 kwietnia 2023 r. są stwierdzone jako prawidłowy zapis i podpisane przez Przewodniczącego.

24 Komitet Polityki i Zasobów

Przyjęto protokół posiedzenia, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2023 r.

25 Komitet Planowania i Środowiska

Przyjęto protokół posiedzenia, które odbyło się w dniu 2 maja 2023 r.

26 Komisja Ciągłości Planu Miejscowego

Przyjęto protokół posiedzenia, które odbyło się w dniu 2 maja 2023 r.

27 Szkolenie

Zanotowano daty najbliższych szkoleń.

28 Koopcja

Zauważono, że po wyborach powstał wakat w Okręgu Północnym. Wakat musi zostać uzupełniony w drodze kooptacji w ciągu 60 dni od 9 maja 2023 r. Proces kooptacji rozpoczął się 11 maja 2023 r., a jego celem jest powołanie radnego na czerwcowym posiedzeniu Rady Pełnej.

Rozczarowujące było to, że po wyborach, pomimo pracy urzędników, brakowało radnych. Sekretarz Miasta poinformował, że do tej pory wpłynęło kilka wniosków o kooptację.

29 Harmonogram spotkań 2023-24

Przyjęto do wiadomości Harmonogram posiedzeń na okres od 16 maja 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. Harmonogram posiedzeń na okres wrzesień 2023 – maj 2024 powinien zostać zaproponowany na czerwcowym posiedzeniu Rady Pełnej.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 19:49.

Podpisano ………………………
Przewodniczący, 13 czerwca 2023 r

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 03/07/2023

Views: 5273

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.