Zasady zwolnienia z HRA: odliczenie HRA, kalkulacja HRA, oszczędność podatku HRA (2023)

Ponieważ dodatek na czynsz za dom lubHRAjest prawie zawsze integralną częścią struktury wynagrodzeń firmy, znając jej szczegółyObliczenia HRAIZwolnienie HRAma kluczowe znaczenie dla celów oszczędności podatkowych.

Jak to?

Pracodawcy oczekują, że pracownik wyda kwotę HRA na pokrycie swoich wymagań dotyczących zakwaterowania. O ile pracownik nie udowodni, że przeznaczył tę kwotę na określony cel, cała kwota podlega opodatkowaniu, a pracodawca odpowiednio odliczy podatek u źródła (TDS).

Spis treści

Zwolnienie HRA

Zwolnienia z HRA są dozwolone na mocy ustawy o podatku dochodowym (IT). Artykuł 10 ust. 13A ustawy stanowi, że osoba najemna może ubiegać się od pracodawcy o ulgi podatkowe z tytułu dodatku na czynsz za mieszkanie, jeżeli spełni określone warunki. Poniżej znajdują się warunki.

Zasady zwolnienia z HRA: odliczenie HRA, kalkulacja HRA, oszczędność podatku HRA (1)

Wszystko, o czym chcesz wiedziećdowód wynajmui jego rola w oszczędzaniu podatku

Warunki ubiegania się o rabat HRA zgodnie z sekcją 10 (13A)

Kluczowe warunki, które należy spełnić:

 • Tylko osoby posiadające wynagrodzenie mogą ubiegać się o odliczenia na podstawie tej sekcji.
 • HRA powinien być częścią pakietu wynagrodzeń.
 • Powinieneś mieszkać w wynajętym mieszkaniu w mieście, w którym pracujesz.
 • Odliczenie przysługuje wyłącznie za okres, w którym mieszkanie jest zajmowane przez podatnika.
 • Aby ubiegać się o świadczenie, najemca będzie musiał przedstawić dowód faktycznej zapłaty czynszu.

Zobacz także: Czy możesz ubiegać się o odszkodowanieHRA do wynajęcia płatnego w Twoim miejscu zamieszkania?

Limit zwolnienia z HRA

Zwolnienie z HRA, do którego uprawniona jest osoba najemna, jest najniższą z następujących kwot zgodnie z Zasadą 2A Zasad IT z 1962 r.:

 • Rzeczywisty HRA, który otrzymujesz;
 • 50% wynagrodzenia podstawowego plus dodatek pielęgnacyjny (DA), jeśli mieszkasz w miastach metropolitalnych, lub 40% w przypadku osób spoza metra;
 • Rzeczywisty zapłacony czynsz minus 10% wynagrodzenia podstawowego plus DA.

Zobacz też:Ulgi w podatku dochodowym od wynajmu domu

Obliczenia HRA

Miesięczna podstawowa pensja Rajata Ghai mieszkającego w Delhi wynosi 50 000 rupii, a jako HRA otrzymuje 18 000 rupii. Za wynajmowany dom płaci miesięczny czynsz w wysokości 15 000 rupii. W jego przypadku odliczeniem będzie najmniejsza z trzech kwot:

 • 50% jego wynagrodzenia podstawowego = 25 000 Rs
 • Rzeczywisty HRA = 18 000 Rs
 • Rzeczywisty czynsz minus 10% wynagrodzenia podstawowego = 10 000 rupii (czyli najmniej z trzech).

Zatem roczne odliczenie, o które może się ubiegać, wynosi 1,20 lakh Rs

Sprawdź różnicę pomiędzyUrlop i umowa licencyjna

Obliczenie HRA: Przykład 2

Mieszkający w Patnie Ravi Prakash Kashyap zarabia podstawowe wynagrodzenie w wysokości 20 000 rupii. Chociaż jego HRA wynosi 7000 rupii, płaci 6000 rupii za wynajmowane mieszkanie. W jego przypadku odliczeniem będzie najmniejsza z trzech kwot:

 • 40% jego wynagrodzenia podstawowego = 8000 Rs
 • Rzeczywisty HRA = 7000 Rs
 • Rzeczywisty czynsz minus 10% wynagrodzenia podstawowego = 4000 rupii (czyli najmniej z trzech).

Zatem roczne odliczenie, o które może się ubiegać, wynosi 48 000 rupii

Jak ubiegać się o zwolnienie z podatku w przypadku HRA?

Osoby otrzymujące wynagrodzenie mogą ubiegać się o to zwolnienie za pośrednictwem swojego pracodawcy, składając wniosekrachunki za czynsz za domw ostatnim kwartale tego roku obrotowego.

Przesyłając rachunki za czynsz swoim pracodawcom, dostarczasz im dowód poniesienia wydatków na wynajem. To skłania ich do odliczenia TDS, mając na uwadze zwolnienia. Jest to również najbardziej nieskomplikowany sposób ubiegania się o zwolnienie z podatku w przypadku HRA, ponieważ zwolnienie automatycznie wpłynie do części B formularza 16 i zeznania podatkowego. Od roku oceny 2019–20 dział IT zsynchronizował ITR-1 z formularzem 16.

Zobacz też:Wpływy z czynszu i ich rola w ubieganiu się o ulgę podatkową HRA

Osoby, które nie ubiegały się o to zwolnienie za pośrednictwem swojego pracodawcy, nadal mogą to zrobić, składając zeznanie podatkowe (ITR) za rok budżetowy. To samo dotyczy tych, których firma odliczyła TDS od całego składnika HRA ze względu na nieprzedstawienie rachunków za czynsz. Mogą ubiegać się o nadwyżkę TDS w momencie składania ITR. Dział IT zwróci odpowiednio nadwyżkę potrąconego TDS. Ponieważ nie dostarczyłeś swojemu pracodawcy rachunków za czynsz ani żadnych innych dokumentów potwierdzających, na formularzu 16 będzie widniała część wynagrodzenia HRA jako podlegająca w całości opodatkowaniu.

Zobacz też:Znaczek skarbowyna rachunku za czynsz: Kiedy jest potrzebny?

Wypełniając formularz ITR, będziesz musiał podać wszystkie szczegóły dotyczące swojego wynagrodzenia – wynagrodzenie podstawowe, HRA i inne dodatki. Będziesz także musiał podać szczegółowe informacje dotyczące tej części HRA, która jest zwolniona z odliczeń podatkowych, poza tą częścią, która nie jest. Część podlegającą opodatkowaniu składnika HRA należy uwzględnić jako część „wynagrodzenia zgodnie z art. 17 ust. 1”, natomiast zwolnioną część dodatku należy dodać w pozycji „dodatki w zakresie zwolnionym na podstawie art. 10”.

Chociaż nie będziesz musiał przesyłać żadnego dokumentu potwierdzającego płatność czynszu podczas składania ITR, możesz później zostać poproszony przez Centralną Izbę Podatków Bezpośrednich (CBDT) o przesłanie dowodu dotyczącego wnioskowanych zwolnień. Bądź więc gotowy, aby je wysłać, gdy nadejdzie czas.

Jak ubiegać się o HRA, jeśli mieszka się z rodzicami?

Osoby mieszkające z rodzicami mogą również ubiegać się o zwolnienie z podatku HRA, pod warunkiem, że płacą rodzicom czynsz na podstawie obowiązującej umowy najmu. W tym celu będą musieli wykazaćdowód wynajmupodczas gdy ich rachunek wynagrodzeń powinien również uwzględniać roszczenia zgłaszane podczas deklarowania wydatków na wynajem. Jeśli wszystkie te wymogi nie zostaną spełnione, ubieganie się o odliczenia od HRA może być złym pomysłem, ponieważ w ostatnich latach organy podatkowe ścigały osoby próbujące ubiegać się o odliczenia, nie ponosząc w rzeczywistości żadnych kosztów. Należy również pamiętać, że czynsz płacony rodzicom będzie wliczany do rocznego dochodu rodziców i będą oni zobowiązani do zapłaty z tego tytułu podatku.

Co ważniejsze, takie rozwiązanie działa tylko między rodzicami i dziećmi, a nie między małżonkami i rodzeństwem.

Zobacz też:Środki ostrożności podatkowe przy płaceniu czynszu bliskim krewnym

Jak ubiegać się o zwolnienie, jeśli firma nie zapewnia HRA?

Jeśli płacisz czynsz za zajmowane przez siebie mieszkanie, ale nie otrzymujesz HRA od swojego pracodawcy, możesz ubiegać się o świadczenieodliczenie zgodnie z sekcją 80GGpostępując zgodnie z tym samym procesem. Pracujący profesjonaliści mogą również ubiegać się o odliczenia od HRA na podstawie tej sekcji.

Wymóg PAN w przypadku wniosku o zwolnienie z HRA

Zgodnie z okólnikiem nr 8/2013 wydanym przez Departament Podatkowy w dniu 10 października 2013 r.: „Jeśli roczny czynsz płacony przez pracownika przekracza 1 lakh Rs rocznie, pracownik ma obowiązek zgłosić pracodawcy numer PAN wynajmującego '. Oznacza to, że podanie danych PAN wynajmującego jest koniecznością przy składaniu wniosków o zwolnienie z HRA, w przypadku gdy kwota czynszu przekracza 1 lakh Rs rocznie.

Osoby fizyczne mogą nadal ubiegać się o odliczenia, jeśli ich wynajmujący nie posiadają karty PAN, ponieważ przepisy IT nie nakładają na nich obowiązku podawania danych PAN wynajmującego. Jednak w tym przypadku przygotuj się na formalności, bo wszelkie rozbieżności mogą wzbudzić podejrzenia w oczach organów podatkowych, które mogą wszcząć przeciwko Tobie śledztwo.

„W przypadku, gdy wynajmujący nie posiada PAN, pracownik powinien złożyć oświadczenie wynajmującego w tej sprawie wraz z nazwą i adresem wynajmującego” – czytamy dalej w okólniku.

Kluczowe punkty, o których należy pamiętać, ubiegając się o zwolnienie z HRA

 • Jeśli faktycznie nie płacisz czynszu przekraczającego 10% Twojego wynagrodzenia, nie będziesz mógł ubiegać się o żadne zwolnienia z dodatku na czynsz za mieszkanie.
 • Osoby pracujące w firmach sektora publicznego otrzymują zwolnienie z HRA na podstawie minimalnego lub maksymalnego HRA w różnych miastach, zgodnie z zaleceniami 7. Komisji ds. wynagrodzeń.
 • Jeśli nie złożyszwpływy z czynszuTwojemu pracodawcy, pracodawca nie uwzględni zwolnienia z HRA i potrąci podatek od całej kwoty HRA.
 • Zwolnienie podatkowe HRA nie przysługuje w przypadku wybrania nowego reżimu podatkowego od roku budżetowego 2020-21 (rok rozliczeniowy 2021-22).
 • Osoby płacące czynsz właścicielom NRI powinny odliczyć TDS w wysokości 30% przed dokonaniem płatności za czynsz.
 • Indyjskie prawo informatyczne nie nakłada na najemcę obowiązku płacenia temu samemu wynajmującemu przez cały rok. Zatem to, ile razy w ciągu roku zmieniasz miejsce, nie ma znaczenia, jeśli chodzi o zwolnienia.
 • Nie możesz ubiegać się o zwolnienie za okres, za który nie zapłaciłeś czynszu.
 • Nie ma również ograniczeń prawnych dotyczących sposobu płacenia czynszu. Czynsz możesz opłacić w dowolny sposób – gotówką, czekiem, kanałami internetowymi itp. Aby skorzystać ze zwolnienia, wystarczy przedstawić dowód dokonania tej płatności. Na przykład wyciąg z konta bankowego jest w tym zakresie doskonałym dowodem.

Często zadawane pytania

Czy każdy może ubiegać się o zwolnienie z HRA?

Tylko osoby otrzymujące wynagrodzenie mogą ubiegać się o HRA.

Czy mogę ubiegać się o odliczenia od HRA, jeśli mieszkam we własnym domu?

Nie, nie możesz ubiegać się o odliczenia od HRA, jeśli mieszkasz we własnym domu.

Czy mogę ubiegać się o zwolnienie z HRA, a także o odliczenie odsetek od kredytu mieszkaniowego?

Jeśli posiadasz nieruchomość w innym mieście lub jeśli jest ona wynajmowana, możesz ubiegać się o jednoczesne odliczenia od kwoty głównej kredytu mieszkaniowego (zgodnie z sekcją 80C) i odsetek (zgodnie z sekcją 24) wraz z HRA. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł w Housing.com News na tematCzy możesz ubiegać się o świadczenia zarówno z HRA, jak i z kredytu mieszkaniowego?

Czy zwolnienie HRA podlega sekcji 80C ustawy IT?

Nie, odliczenia HRA nie podlegają przepisom sekcji 80C.

Komu muszę płacić czynsz, aby ubiegać się o odliczenia od HRA?

O świadczenia HRA można się ubiegać, jeśli płacisz czynsz wynajmującemu lub rodzicom na podstawie legalnej umowy najmu.

Czy ten artykuł był przydatny?

 • 😃(3)

 • 😐(0)

 • 😔(0)

powiązane posty

Korzyści z podatku dochodowego od zapłaconego czynszu.Ulgi w podatku dochodowym od wynajmu domu.Środki ostrożności podatkowe przy płaceniu czynszu bliskim krewnym.Ile swojej pensji powinieneś przeznaczyć na czynsz?.Trybunał IT odrzuca roszczenie HRA podatnika dotyczące czynszu płaconego matce: analiza.Sekcja 80GG: Potrącenia z zapłaconego czynszu, warunki i uprawnienia.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 07/07/2023

Views: 5970

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.